Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Bezpieczeństwo wody

obraz..."Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..."

Ramowa Dyrektywa WodnaNiniejsza strona dedykowana jest szeroko rozumianej higienie wody. Zaprezentowany jest zakres działalności Oddziału Bezpieczeństwa Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.

Jednocześnie zaprezentowane są wiadomości o jakości różnego rodzaju wody, z której korzysta codziennie kilka milionów mieszkańców województwa śląskiego

 

Lokalizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego

TEN LINK prezentuje lokalizacje poszczególnych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych wraz z obszarem działania.

TEN LINK przedstawia lokalizację laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego wraz z akredytowanym zakresem badań

Na mapach, do każdego obiektu dołączono podstawowe dane teleadresowe i zakres akredytowanych badań.
Wystarczy kliknąć na wybraną ikonę.