Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Kontakt z
Oddziałem Bezpieczeństwa Wody

Kierownik
telefon 32-351-23-51
napisz wiadomość

Pracownicy
telefon 32-351-23-50
napisz wiadomość

wysłanie wiadomości wymaga posiadania klienta poczty elektornicznej oraz adresu "e-mail",
celem umożliwienia przesłania odpowiedzi.