Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Sezon kąpielowy w 2017 r. został zakończony.

woda przydatna do kąpieli woda przydatna do kąpieli  woda nieprzydatna do kąpieli woda nieprzydatna do kąpieli  woda niebadana woda niebadana