Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

LABORATORIUM BADANIA WODY
WSSE w KATOWICACH

laboratoriumLaboratorium badania próbek wody WSSE w Katowicach, jest zlokalizowane w budynku WSSE w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 39.

Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyncze dla klienta zewnętrzengo, na zlecenie. Wykonywane są badania:


Próbki wody do badań przyjmowane są po wczesniejszym uzgodnienie, np.: telefonicznym, od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 13.00 (z uwzględnieniem specyfiki wykonania danego oznaczenia).

Punkt przyjowania próbek znajduje sie w siedzibie WSSE w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 39


TU można pobrać wzór zlecenia na badania do WSSE w Katowicach w następujących formatach:


Na zleceniu proszę podać formę płatności (gotówka/przelew).


Szczególowych informacji udzielają:Terminy ewentualnego pobrania próbek wody, są ustalane po załatwieniu spraw formalnych z Oddziałem Bezpieczeństwa Wody