Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

 

Lokalizacja laboratoriów PIS badających próbki wody na terenie województwa śląskiego wraz z akredytowanym zakresem badań

 

Dział Laboratoryjny WSSE Katowice
e:mail: dl-sekr@wsse.katowice.pl
Katowice, ul. Raciborska 39
tel 32-351-23-00 wewn 128
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Bielsko Biała
e:mail: lab-woda@psse.bielsko.pl
Bielsko Biała, ul. Broniewskiego 21
tel 33-816-00-12 wewn.30
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Bytom
e:mail: labor.wody@psse.bytom.pl
Bytom, ul. Moniuszki 25
tel 32-397-66-74
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Częstochowa
e:mail: l-hkis@psse.czest.pl
Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a
tel 34-344-99-14
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Dąbrowa Górnicza
z siedziba w Będzinie

e:mail: olpw@pssedg.pl
Będzin, ul. Kościuszki 8
tel 32-267-36-57 wewn 15
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Gliwice z siedzibą w Zabrzu
e:mail: lbszabrze@poczta.internetdsl.pl
Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel 32-338-05-00
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Rybnik
e:mail: laboratorium.psserybnik@poczta.fm
Rybnik, ul. Janiego 1
tel. 32-422-40-09
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Tychy
e:mail: olks@psse.tychy.pl
Tychy ul. Budowlanych 131
32-227-52-47
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Zawiercie
e:mail: ol@psse-zawiercie.internetdsl.pl
Zawiercie ul. 11 Listopada 15
tel 32-672-34-91 wewn 118
pokaż akredytowany zakres badań

 

Oddział Laboratoryjny PSSE Żywiec
e:mail: pssezywiec.lab@wp.pl
Żywiec, ul. Krasińskiego 3
tel 33-861-21-37 wewn 25
pokaż akredytowany zakres badań