Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Przykładowe analizy przestrzenne


Na podstawie danych wproadzonych do systemu baz danych, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z wykorzytaniem oprogramowania specjalistyczengo dedykowanego geograficznym systemom informacyjnym wykonuje analizy przestrzenne.
Poniżej zostana zaprezentowane analizy. Informacje są przedstawione jako pliki graficzne w formacie JPG

Analiza przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia stwierdzenia obecności Escherichia coli i/lub Enterokoków, co skutkuje wydaniem oceny o nieprzydatności wody do spożycia i unieruchomieniem urządzenia wodociągowego w 2016 r.

Analiza przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niezgodności jakości wody przeznaczonej do spożycia w normatywem, w zakresie parametrów mających wpływa na pogorszenia jakości organelptycznej wody w 2016 r.

Analiza przedstawia średnią zawartość fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2016 r.

Analiza przedstawia średnią zawartość fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2012r.
(oznaczenia wykonana przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego w ramach prowadzenia monitoringu jakości wody)

Analiza przedstawia średnią zawartość fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2012r.
(oznaczenia wykonana przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego w ramach prowadzenia monitoringu jakości wody oraz podmioty realizujące zbiorowe zaopatrzenie w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej)

Analiza przedstawia odsetek próbek z przekroczeniami Escherichia coli, bakterii grupy coli i Enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2012r.w ramach prowadzenia monitorignu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiegoAnaliza przedstawia odsetek próbek z przekroczeniami Escherichia coli, bakterii grupy coli i Enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2012r.w ramach prowadzenia monitorignu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego oraz w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej przez podmioty realizujące zbiorowe zaopatrzenie


Analiza przedstawia średnią zawartość fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2011r.
(oznaczenia wykonana przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego w ramach prowadzenia monitoringu jakości wody)

Analiza przedstawia średnią zawartość fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2011r.
(oznaczenia wykonana przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego w ramach prowadzenia monitoringu jakości wody oraz podmioty realizujące zbiorowe zaopatrzenie w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej)

Analiza przedstawia odsetek próbek z przekroczeniami Escherichia coli i Enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2011r.w ramach prowadzenia monitorignu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiegoAnaliza przedstawia odsetek próbek z przekroczeniami Escherichia coli i Enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2011r.w ramach prowadzenia monitorignu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego oraz w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej przez podmioty realizujące zbiorowe zaopatrzenieAnaliza przedstawia odsetek próbek z przekroczeniami Escherichia coli i Enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2010r.Analiza przedstawia średnią zawartość fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia w gminach województwa śląskiego w 2010r.Analiza przedstawia interpolowaną wartość twardosci w wodzie przeznaczonej do spożycia województwie śląskim w 2010r.


Na mapie przedstawiono ilości próbek wody pobranych w ramach prowadzenia monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przez PPIS województwa śląskiego w 2010r.