Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Wody
mgr Bogdan CzaplaZadania Oddziału